Tyska Efektywna Gospodarka Odpadami

Aktualności

WAŻNE : ZMIANA NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH

2014-12-09 09:09:40

Informujemy, iż od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2019 roku bankową obsługę budżetu Miasta Tychy będzie prowadził Bank Polska Kasa Opieki S.A. W związku z tym, zmianie ulegną indywidualne numery kont, na które wnoszona jest opłata za gospodarowanie odpadami. Nowe numery kont zostaną dostarczone Państwu pocztą najpóźniej do końca stycznia 2015 roku. Mając powyższe na uwdze, prosimy o możliwie najszybsze uregulowanie ostatniej opłatności za odbiór odpadów, której termin to 20 grudnia 2014 r.

GODZINY OTWARCIA PSZOK 24.12.2014 r.

2014-12-09 09:08:02

Informujemy, iż w Wigilię, tj. 24 grudnia br. wszystie trzy funkcjonujące na terenie miasta Tychy Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będa czynne do godz. 14.00.

CZIPOWANIE POJEMNIKÓW W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ

2014-10-27 07:41:57

Informujemy, iż Konsorcjum firm realizujących odbiór odpadów komunalnych na terenie miasta Tychy w zeszłym tygodniu rozpoczęło czipowanie pojemników znajdujących się na terenie zabudowy jednorodzinnej. Podyktowane jest to konecznością przeprowadzenia inwentaryzacji pojemników i potrwa do końca roku.

« Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 14 Następna »