Tyska Efektywna Gospodarka Odpadami

Aktualności

MOBILNA ZBIÓRKA ODPADÓW W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ

2015-05-21 14:34:15

W zakładce Aktualności - Harmonogram wywozu odpadów - zamieszczono harmonogram mobilnej zbiórki odpadów, która odbędzie się w czerwcu na terenie zabudowy jednorodzinnej.

WYRĘCZENIE

2015-04-27 12:16:22

W zakładce Przydatne adresy i dokumenty - pliki do pobrania - umieszczony został wzór wyręczenia.

NOWY WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY

2015-04-22 09:28:08

W związku ze zmianą obowiązującego druku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dostępna w zakładce PRZYDATNE ADRESY I DOKUMENTY), przypominamy, iż właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne i nieruchomości mieszanych (w części zamieszkałych, w części niezamieszkałych, np. wspólnoty mieszkaniowe posiadające na nieruchomości lokale użytkowe) wypełniając „CZĘŚĆ I” deklaracji zobowiązani są do wypełnienia do pola określającego rodzaj odpadów komunalnych gromadzonych w wykazanych pojemnikach. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy, wykazaniu w w/w deklaracji podlegają następujące rodzaje odpadów: - odpady zmieszane - tworzywo sztuczne - szkło - makulatura - odpady zielone

« Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 17 Następna »