Tyska Efektywna Gospodarka Odpadami

Aktualności

Odbiór odpadów komunalnych w okresie świątecznym

2014-04-17 14:17:56

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi informuje, iż w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi realizowany będzie dodatkowy odbiór odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej. Dla nieruchomości obsługiwanych przez firmę MASTER dodatkowy odbiór ustalono na dzień 18.04.2014 (najbliższy piątek). Dla nieruchomości obsługiwanych przez pozostałe firmy (ALBA, SITA, REMONDIS) dodatkowy odbiór ustalono na sobotę, tj. 19.04.2014 r.

Zmiany w zakresie odbioru odpadów remontowo-budowlanych

2014-03-28 11:36:41

Z dniem 25 marca 2014 roku nastąpiły zmiany w zakresie usług świadczonych przez gminę w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczaną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zakresie odpadów remontowo-budowlanych wprowadzone Uchwałą Nr XXXIX/811/14 Rady Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2014 r. Polegają one na tym, iż: 1) odpady remontowo-budowlane składowane przy altanach śmietnikowych nie podlegają odbiorowi przez Wykonawcę usługi – zarządca nieruchomości zobowiązany jest przekazać je do instalacji przy ul. Serdecznej 100 na własny koszt. 2) Odpady remontowo-budowlane pochodzące z drobnych prac remontowych niewymagających pozwolenia lub zgłoszenia prowadzone we własnym zakresie (bez udziału firm remontowo-budowlanych) będę przyjmowane w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nieodpłatnie w ilości do 1500 kg/rok. Limit przyznany jest dla pojedynczej nieruchomości zamieszkałej.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH - KONTENERY

2014-01-10 10:29:53

W zakładce PRZYDATNE ADRESY I DOKUMENTY dostępny jest harmonogram wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych posiadających na swoim terenie kontenery do zbiórki odpadów.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna »

Harmonogram wywozu odpadów w Tychach

HARMONOGRAM DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ - I POŁOWA 2014 r. (harmonogram_zab.jednorodzinna14012014.pdf)
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA DOMÓW WIELORODZINNYCH (Harmonogram wywozu-wielorodzinne_2013-08-12.xls)
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH - NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE - KONTENERY 2014 R. (harmonogram_kontenery10012014.pdf)
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW SELEKTYWNYCH DLA FIRM 2014 ROK (harmonogram_firmy_selekcja16012014.pdf)
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH DLA FIRM 2014 ROK (harmonogram_firmy_zmieszane15012014.pdf)